Xedea, ikuspegia eta balioak

XEDEA

Lakuntzako herri eskola euskaldun eta publikoa gara, anitza, inklusiboa, partehartzailea eta berritzailea. Hauek dira gure eginkizun nagusiak:

 • Gizartearen eskakizunei erantzungo dion kalitatezko hezkuntza eleanitza ematea.
 • Norkbere berezitasun intelektual nahiz kulturalak aintzat hartuz, ikasle guztien inklusioa bermatzea.
 • Komunitateko kide guztien partehartzea sustatzea eta ahalbidetzea.

IKUSPEGIA

Hauek dira gure erronka nagusiak:

 • Euskararen hedapenean eta sutapenean lanean jarraitzea.
 • Hizkuntzaren Estimulazio Plana amaitu eta hedatzea.
 • Ebaluazio hezigarria sistematizatzea.
 • Metodologia aktiboen eta inklusiboen erabileran aurrera egitea.
 • Familien partehartze aktiboa sustatzea eta bermatzea.
 • Herrian eskola hedatzea.

BALIOAK

Gure jarreraren erreferentziazko balioak dira:

 • Errespetua
 • Autonomia
 • Autoestimua
 • Erantzukizuna
 • Ahalegina
 • Ekimena
 • Sormena
 • Talde lana